Link Web Solutions
Image default
Computers / Internet / Searching

Veiligheid? Dat staat op nummer één!

Bij Groenewegen Delft staat jouw veiligheid en welzijn op de eerste plaats. Wij ontwerpen alarminstallaties, camerasystemen, inbraakalarmen en woonhuisbeveiliging, en dat allemaal met het doel om jou zo veilig en zorgeloos mogelijk te laten leven in jouw eigen huis. Is dat geen geweldig doel?! Wij vinden van wel.

Maar goed, allereerst rijst dan natuurlijk de vraag: ‘Waarom is het dan nu zo nodig om mijn huis of bedrijfspand goed te beveiligen?’. Inderdaad was het vroeger zo dat er toen veel minder elektrische beveiliging was. Maar dat betekent niet dat het onveilig was of dat er geen beveiliging was. Vroeger zorgde de sociale cohesie die toen in grotere mate bestond dan nu, er voor dat mensen zich veilig voelden in hun eigen huizen. In kleine gemeenschappen was deze sociale cohesie sterker aanwezig dan in grotere steden, maar als nog zorgde het ervoor dat buren een oogje hielden op elkaar en bij de minste onraad zo iedereen gewaarschuwd hadden. Toen was er nog helemaal geen behoefte aan dure alarmsystemen, je had toch gewoon elkaar?! Niemand deed de deur op slot, fietsen werden gewoon voor het huis neergezet en dure apparaten had je toch niet echt. In de naoorlogse jaren kwam hier echter een verandering in. De economie bloeide op en steeds meer mensen gingen buiten de deur werken, ook vrouwen. Zo kwam het dat heel veel huizen overdag helemaal leeg kwamen te staan, en dat is natuurlijk perfect voor inbrekers. Een bekend paradox is dan ook, dat hoe beter het gaat met de economische welvaart, hoe meer criminaliteit er is. Hoe komt dat dan? Door een betere welvaart kunnen mensen zich ook duurdere dingen veroorloven, en dat zijn natuurlijk perfecte doelwitten voor inbrekers. Na de oorlog werd de sociale cohesie minder en vanaf de jaren 80 kwam er echt een behoefte aan camera beveiliging. Wij van Groenewegen Delft hebben dat aangevoeld en in 1981 zijn wij begonnen met het verbeteren van de veiligheid in ons land.

https://www.groenewegendelft.nl/