Link Web Solutions
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement: veranderingen in je loopbaan…

Is dit voor mij wel de juiste plek. Organisaties veranderen. De organisatie waar u werkt verandert mee. Wilt u en kunt u mee veranderen?

Vragen die bij u maar ook bij uw werkgever kunnen leven. Outplacementbureaus helpen u bij veranderingen in uw loopbaan.

Met de kennis van veranderingsprocessen zijn outplacementbureaus in staat om uw persoonlijke kwaliteiten van u te analyseren en uw individuele coach te zijn in het veranderingstraject. Professionele begeleiding is dus altijd toegesneden op uw persoonlijke situatie; maatwerk dus. Het programma van loopbaanbegeleiding of outplacement bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

– het analyseren van de uitgangspunten;

– het werken aan mogelijke blokkades, ontdekken van de drijfveren, omgaan met weerstanden, dilemmacounseling;

– het trainen van communicatieve technieken;

– het toepassen van de verworven vaardigheden en kennis in de praktijk;

– het bemiddelen en begeleiden van de kandidaat naar een nieuwe baan buiten de huidige werkgever.

Het uitgangspunt bij outplacement is dat u buiten de organisatie een nieuwe baan vindt. Bij het zoeken naar een geschikte wordt u geholpen door het outplacementbureau. Het lukt iemand namelijk niet altijd op eigen kracht. Simpelweg omdat het vaak de eerste keer is dat iemand in een dergelijke situatie terecht bent gekomen. Een outplacementbureau kijkt dan ook allereerst naar uw persoonlijke situatie. Samen met het bureau wordt er vervolgens een plan van aanpak voor outplacement opgemaakt.

Wat wilt u zelf, wat voor capaciteiten/vaardigheden hebt u al in huis? Wat moeten er eventueel voor opleidingen/cursussen gevolgd worden om die juiste baan te vinden die u graag zou willen.? Deze zoektocht maakt u niet alleen maar met de intensieve persoonlijke ondersteuning vanuit een outplacementbureau.

Vaak denkt u dat een bepaalde baan of functie niet tot uw mogelijkheden behoort en hebt u een negatief zelfbeeld. Via outplacement krijgt u de instrumenten, de handvatten om uw eigen mogelijkheden te ontdekken. Natuurlijk blijven eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief in het hele traject belangrijk.

https://www.outplacementverzekering.nl