Link Web Solutions
Image default
Zakelijk

ERP-software als centraal punt van uw IT-omgeving

In de huidige wereld waarin wij leven heeft elke bedrijf een digitale omgeving waarin zij werken, hun eigen bedrijfssoftware. De inrichting van de IT-omgeving van elk bedrijf verschilt enorm. Sommige bedrijven hebben veel verschillende softwaresystemen voor verschillende afdelingen. Andere bedrijven werken in een holistisc ERP-systeem waardoor iedere afdeling goed met elkaar kan samenwerken. Wij gaan het in dit artikel hebben over ERP-systemen en hoe uw bedrijf hiervan kan profiteren, maar eerst: Wat is een ERP-systeem nu precies?

De definitie van ERP voor u uitgelegd

De afkorting ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP systeem automatiseert en verbindt bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Alle gegevens van de verschillende afdelingen worden opgeslagen in een centrale database, waardoor ze altijd voor iedere medewerker inzichtelijk zijn.

Maar wat is nu een ERP-systeem?

Een ERP-systeem is een tool die zorgt voor een hogere productiviteit binnen de organisatie, doordat veel bedrijfsprocessen binnen dit systeem geautomatiseerd kunnen worden.

Functionaliteiten, modules en voordelen van ERP

Voordelen van ERP

Een ERP-systeem brengt een talrijk aan voordelen met zich mee. Wij willen er een aantal uitlichten.

Automatisering

ERP-software zorgt voor automatisering. Eenvoudige en terugkerende werkzaamheden worden door het ERP-systeem overgenomen en automatisch uitgevoerd. Hierdoor kunnen medewerkers zich focusen op andere werkzaamheden.

Het real-time volgen van data en gegevens

ERP laat u profiteren van real-time gegevens waardoor iedere medewerker op elk moment inzicht heeft in de meest recente data en ontwikkelingen.

Analyses en rapportages

Door een ERP-systeem kunnen alle processen van een bedrijf worden gemonitord en geanalyseerd. Aan de hand van de analyses kunnen rapporten met relevante resultaten met een druk op de knop worden aangemaakt. Deze rapportages dienen als basis voor besluitvorming.

Modulair

Een ERP-systeem heeft als voordeel dat het als verbindingspunt fungeert van verschillende systemen. U kunt meerdere systemen laten samenwerking door ERP, waardoor gegevensuitwisselingen makkelijker worden.

Functionaliteit voor SCM

Hierboven spraken wij over dat ERP modulair ingesteld is. Een voorbeeld van een module wat onder ERP kan werken is een SCM module.

Met een SCM-module kunnen alle verzonden goederen worden gevolgd. De module maakt het mogelijk om bijvoorbeeld barcodes automatisch te scannen en gegevens uit te wisselen met andere actoren met behulp van EDI.

Het gebied van SCM vereist bijvoorbeeld ook bepaalde ERP-functionaliteiten die specifiek zijn ontworpen voor de processen van dit gebied. 

De financiële sector als “enabler” van globalisering

De huidige economie wordt steeds meer gevormd door de trend globalisering. Daar zijn verschillende redenen en oorzaken voor.

Enerzijds hebben de ontwikkelingen in de financiële sector in combinatie met digitale verandering deze ontwikkeling voor een grootendeels mogelijk gemaakt. Financiële intermediairs worden daarom ook beschouwd als de belangrijkste versnellers van de globalisering.

Toenemende differentiatie en specialisatie

Aan de ene kant zijn sommige sectoren nu afhankelijk van verkoop in het buitenland. Door de toenemende differentiatie van specialistische gebieden binnen een sector is er ook een toenemende specialisatie van producten en diensten. In sommige gevallen kunnen deze in andere delen van de wereld veel beter op de markt worden gebracht dan in de eigen ‘binnenlandse’ economie.

Verplaatsing van bedrijfsonderdelen naar het buitenland

Daarnaast verhuizen steeds meer bedrijven om financieel gemotiveerde redenen bedrijfsonderdelen naar het buitenland. Dit is een bekende strategie, vooral in de productie, om te profiteren van gunstigere arbeidskosten of andere financiële redenen.

Voordelen van SCM

Naarmate supply chains steeds complexer worden, staat SCM voor compleet nieuwe uitdagingen. Een efficiënte afhandeling van logistieke processen binnen de supply chain kan alleen gerealiseerd worden als alle betrokken actoren de mogelijkheid hebben om zo snel mogelijk informatie met elkaar uit te wisselen.

Moderne SCM-software is nu in staat om de status van de supply chain in bijna realtime weer te geven. SCM-systemen moeten niet worden opgevat als een geïsoleerde oplossing, maar eerder als onderdeel van een bestaande IT-infrastructuur binnen een holistische ERP-software.

Planlogic

In de wereld van ERP-software zijn er leverancier. Er zijn echter niet veel bedrijven die net zoveel ervaring hebben als Planlogic. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld al 25 jaar ervaring met het implementeren van ERP bij productiebedrijven. Het systeem dat zij aanbieden, biedt vele functionaliteiten zoals inkoop, verkoop en logistiek. Het bedrijf blijft ook na de implementatie betrokken met het leveren van service.